/ Αρχική / Η Εταιρία

Λίγα λόγια για την εταιρία μας

Η εταιρεία Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε. έχει στόχους της:

  • να ικανοποιεί τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών της με την έγκαιρη
    και άρτια παράδοση των προϊόντων της
  • να υποστηρίζει συνεχώς τους πελάτες της με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης
    και της πληροφόρησής τους.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Μ. Βιτσαρόπουλος Α.Ε. έχει υιοθετήσει Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001/2008 & EN 46002.

Προϊόντα ανά κατηγορία

© Copyright 2009 - 2021, all rights reserved, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
coded & designed by control/space