Αρχική

Τα προϊοντα της εταιρίας Lege Artis

 • CHX - Endo 2%

  Διάλυμα δι-γλυκονικής χλωρεξιδίνης για χρήση κατά την ενδοδοντική θεραπεία


 • Orbat sensitive

  Αιμοστατικό διάλυμα για την εμπότιση των νημάτων απώθησης των ούλων.


 • Fokaldry

  Καθαριστικό & ξηραντικό διάλυμα για οδοντικές επιφάνειες και κοιλότητες και για ριζικούς σωλήνες


 • Hyposen

  Παράγοντας απευαισθητοποίησης


 • Cp-Cap

  Σκεύασμα οξειδίου του ψευδαργύρου και ευγενόλης το οποίο περιέχει υδροξείδιο του ασβεστίου και χρησιμοποιείται σαν ουδέτερο στρώμα για την προστασία του πολφού.


 • Hermetic

  Υλικό με βάση οξείδιο του ψευδαργύρου και ευγενόλη για την μόνιμη έμφραξη των ριζικών σωλήνων


 • Tector

  Εναιώρημα το οποίο χρησιμοποιείται σαν ουδέτερο στρώμα για την προστασία του πολφού


 • Remot

  Πάστα στίλβωσης για την απομάκρυνση της οδοντικής πλάκας, για προφύλαξη και τελική στίλβωση.


 • Calcinase-slide

  Ζελέ EDTA το οποίο χρησιμοποιείται ως χηλικός παράγοντας στην επεξεργασία των ριζικών σωλήνων και επιπλέον εξυπηρετεί και σαν λιπαντικός παράγοντας για τα εργαλεία του ριζικού σωλήνα


 • Calcinase

  Διάλυμα EDTA για τον εντοπισμό και τη διάνοιξη των ριζικών σωλήνων ιδιαίτερα των στενών και ενασβεστιωμένων.


 • Calcipro

  Σκόνη για την παρασκευή πάστας υδροξειδίου του ασβεστίου, ακτινοσκιερής, σε οποιαδήποτε επιθυμητή πυκνότητα


 • Legased natur

  Υγρό που δημιουργεί προστατικό κάλυμμα των πληγών του στόματος.


Προϊόντα ανά κατηγορία

© Copyright 2009 - 2021, all rights reserved, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
coded & designed by control/space