/ Αρχική / Bίντεο

Bίντεο

Ανασυστάσεις κολοβωμάτων

Διαδικασία Βήμα προς Βήμα με
LuxaPost, LuxaBond-Total Etch & LuxaCore Z - Dual

http://www.dmg-dental.com/downloads/videos/

Quickmat Deluxe

Σύστημα τμηματικού τεχνητού τοιχώματος
http://www.youtube.com/watch?v=4dznn0o0jQ4

F-Splint-Aid

Ταινία ναρθηκοποίησης εμποτισμένη
με συγκολλητικό παράγοντα και έτοιμη προς χρήση

http://www.youtube.com/watch?v=ou4qtTQtCR8

OsteoBiol

http://www.osteobiol.com/dental/video.php

Edelweiss

http://www.edelweiss-dentistry.com/products/direct-venear-and-composite-system/videos/step-by-step-clinical-case

http://www.edelweiss-dentistry.com/products/direct-venear-and-composite-system/videos/demonstration-video-part-1

http://www.edelweiss-dentistry.com/products/direct-venear-and-composite-system/videos/demonstration-video-part-2

Προϊόντα ανά κατηγορία

© Copyright 2009 - 2021, all rights reserved, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΙΤΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
coded & designed by control/space