Θανάσης & Γιώργος Βιτσαρόπουλος

«Σήμερα παραμένουμε μία οικογενειακή επιχείρηση δεύτερης γενιάς 

η οποία επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της 

προκειμένου να εξελιχθεί και να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις».


Γράφει η Ελευθερία Γεωργοπούλου


Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ.