Για να κάνετε εγγραφή ή για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://de.dmg-dental.com/de/fortbildung/online-seminare/seminar-details/609/