26-27 Μαΐου 2023, Ρώµη (Ιταλία)


Βιο-λογικές συµβουλές για την καθηµερινή πρακτική αναγέννησης των οστών

Ομιλητές: Dr. L. Canullo, Dr. C. Köttgen


Το course αποσκοπεί στην ανταλλαγή της κλινικής εµπειρίας των οµιλητών σχετικά µε την οριζόντια και κάθετη αναγέννηση των οστών στην αισθητική περιοχή.

Το διήµερο αυτό course θα επικεντρωθεί σε κάθε πτυχή της καθηµερινής πρακτικής αναγέννησης των οστών και στη βιολογική βάση για την κατανόηση των διαφόρων κλινικών σεναρίων και των ειδικών θεραπευτικών προσεγγίσεών τους.

Οι θεωρητικές πληροφορίες θα ακολουθούνται από hand-on sessions βασισµένες σε µοντέλα που αντιπροσωπεύουν περιπτώσεις που εξηγούνται από τους οµιλητές κατά τη διάρκεια του course.


Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Για την φόρμα εγγραφής, εδώ.